حمل و ارسال کالای خریداری شده در فروشگاه ساناتل به سه روش به انتخاب مشتریان عزیز امکان پذیر است.
تمام روش های حمل و نقل از ارسال تا تحویل کالا به مشتریان عزیز دارای بیمه می باشند و در تمام روش ها نسبت به ارسال جای هیچ نگرانی برای مشتریان گرامی نیست.

1.پیک  2.پست  3.تیپاکس

پیک

ارسال توسط پیک مخصوص شهر کرمانشاه می باشد که در این روش کالا ظرف مدت ۱ الی ۳ روز کاری در محل، تحویل شما مشتری گرامی می گردد و هزینه آن نیز 25،000 تومان می باشد که با انتخاب گزینه پیک در قسمت حمل و نقل به مبلغ پرداختی اضافه می گردد کالای خریداری شده در حضور مامور پیک باید توسط مشتری چک شود.

پست پیشتاز
با انتخاب ارسال با پست توسط مشتری در قسمت حمل و نقل سفارشات طی ۱ الی ۳ روز کاری از فروشگاه تحویل پست می گردد و طی ۳ الی ۷ روز کاری بسته به دست شما خواهد رسید. هزینه ارسال با پست 49،000 تومان می باشد که به مبلغ پرداختی کالا اضافه میگردد.

تیپاکس
اگر مشتری روش تیپاکس را انتخاب نماید کالا طی ۱ الی ۳ روز کاری از فروشگاه تحویل تیپاکس می گردد که مبلغ 19,000 تومان بابت بسته بندی و تحویل به تیپاکس است و هزینه دریافتی توسط تیپاکس بصورت پس کرایه می باشد که زمان تحویل کالا به مشتری توسط نماینده تیپاکس اخذ می گردد.